Grantijos, grąžinimas

 • Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“, 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

  1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:

  1.1 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);

  1.2 Pardavėjui gavus raštišką pranešimą apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą, prekės turi būti grąžintos Pirkėjo sąskaita per 7 dienas nuo pranešimo gavimo.

  1.3 Pardavėjui gavus grąžinamas prekes ir įvertinus jų kokybę, per 15 dienų nuo prekės sugrąžinimo bus grąžinta prekės kaina be prekės pristatymo išlaidų.

  1.4 Pirkėjas negali pasinaudoti 1 punkte nustatyta teise atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, jeigu prekės nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo).

  1.5 Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su PVM sąskaita faktūra, instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti su preke). Prieš prekę grąžinant būtina pateikti ranka pildytą ir pasirašytą laisvos formos pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimą, kuriame būtina nurodyti atsisakymo priežastį.

  1.6 Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

  2. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas privalo kreiptis į UAB „Elmitra“ saloną ir elektroniniu paštu atsiųsti laisvos formos prekių atsisakymo, grąžinimo pranešimą, kuriame būtina nurodyti grąžinimo, atsisakymo priežastį. Prekę, kurią Pirkėjas keičia (grąžina) veža Pirkėjas.